Fontosabb cikkek és tanulmányok jegyzéke:

1940. Fényképészet A Fráter c. ifjúsági lapban

Fényképművészeti Tájékoztató – Fotóművészet

1963. A miskolci nemzetközi fotószalon

1965. Tabák Lajos 60 éves.

1964. Értékek és mértékek

1964. André Kertész

1964. A dunaújvárosi országos kiállítás

1965. A miskolci országos fotóművészeti kiállítás

1965. Dávid Seymour ( Chim) művészete

1965. Országos kiállítás a Budapesti Fotóklubban

1965. Az idegenforgalmi pályázat ürügyén

1966. Szolnok 1932.

1975. december Foto

2008. 3. szám: ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT…
A Magyar Fotóművészek Szövetsége utánpótlás-nevelő tanfolyama 1957-ben

A Hermann Ottó Múzeum Évkönyvei:

1987. A miskolci fotógráfia története.

1988. Egy nemesi család fényképei.

1991. Magyarok a nyugati hadifogolytáborokban.

1991. A 30-as évek fotógráfiája / Kletz Károly emlékére/

1993. Egy polgárcsalád a századfordulón. / A Váncsa család/

1993. Az Avas fotógrafikus képe.

1997. Fénykép a temetőben.

1999. A miskolci kir. kath. Gimnázium fénykora.

2000. A tehetség gondozás miskolci modellje a két világháború között.

2001. Szellemi élet a fogolytáborokban. / Lágerfolklór/

2003. A Négyessi Szepessy család története.

2005. A 10-es honvéd hagyományok őrzése Miskolcon.

Borsod megyei Levéltári Évkönyvek:

2002. A cs. és kir. 65. Lajos Viktor gyalogezred története.

2005. Források Miskolc 1918-1948 közötti hadtörténetéhez.

2006. Egy elfelejtett gyár a hámori völgyben.

Borsod megyei Közművelődési Tájékoztató:

2000. Fotógráfia az ezredfordulón.

2001. 60 éves a Miskolci Fotóklub.

Bencés Diákszövetség Almanachja:

2000. Emlékezés P. Szalay Jeromosra.

Hadtörténeti levéltár:

É. n. Hadifoglyok írják…….részlet a “Piros volt a parolim ” c. könyvemből

A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége kiadása:

1999. a Soha többé háborút! c. kiadványban részlet a ” Piros volt a parolim ” c. könyvemből

2003. Emlékek, sorsok c. kiadványban Magyar francia kapcsolatok a második világháborúban.

Szülőföldünk megyei honismereti folyóirat:

1992.augusztus Pillanatképek a nyugati hadifogságból.

2003. december Hősi eszmény és kegyeleti kultúra.

A miskolci hősi emlékmű történeti előzményei 1917-2003.

A miskolci hősök temetője.

Honismeret Budapest

2002. Miskolc két háziezrede.

Miskolc monográfia

2003. IV. kötet: A miskolci rk. Egyház törtnete 1848-1919.

Egyéb kiadványok:

1985. A miskolci fotógráfia 1945 után.

1986. A miskolci fotógráfia 1945 előtt.

1988. A fénykép, mint műtárgy. Szerkesztett konferencia anyag.

1988. A fénykép, mint történeti forrás. Szerkesztett konferencia anyag.

1991. Fotografie in öffentlichen Sammlungen Ungarns. Muzeumsblatt, Tübingen.

1994. Nachruf Dr Kunt Ernő.

1995. Zeitgenössische Fotografien in Muzeum. Rundbrief Fotografie, Dresden.

2005. A miskolci fotógráfia topográfiája -tanulmány- a Magyar Fotógráfiai Múzeum részére.

2005. Fénykép és történelem. a miskolci fotókultúra 1840-2005. A miskolci Galéria megbízása.

A miskolci fotózás története. A Hermann Ottó Múzeum fotótörténeti gyűjteményének a bemutatása. Megjelent a “Miskolc a millecentenárium évében” c. kiadvány 2. kötetében 1997-ben.

Emlékezés a zord időkre . Bevezető tanulmány az Európai Folklór Intézet – L Harmattan kiadásában megjelent Áldozatok c. könyvben 2006-ban.

A Hermann Ottó Múzeum évkönyvei

2006. Marsalkó Mihály “Őrmester, amerikai hadifogoly” XLV.

2007. Adalékok a hadifogság történetéhez. XLVI.

A hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadása:

2007. Emlékek a hadak útján c. kiadványban.

Magyar katonasírok és temetők Nyugat-Európában A volt Hadifoglyok Miskolci Egyesülete kegyeleti küldetése.

Saját könyveim:

Magyarok a nyugati hadifogolytáborokban Kötés Kft. Budapest, 1992.

Piros volt a parolim (hadifogoly naplóm) Észak-Magyarországi Kiadó Miskolc, 1993.

Fénykép és történelem. Miskolc fotókultúrája 1840-2005 a Miskolci Galéria kiadása 2007.