Fontosabb cikkek és tanulmányok jegyzéke


Publikációk

Sajtóban megjelent cikkek

 • ⁣1940. Fényképészet A Fráter c. ifjúsági lapban

Fényképművészeti Tájékoztató – Fotóművészet

 • ⁣1963. A miskolci nemzetközi fotószalon
 • ⁣1965. Tabák Lajos 60 éves.
 • ⁣1964. Értékek és mértékek
 • ⁣1964. André Kertész
 • ⁣1964. A dunaújvárosi országos kiállítás
 • ⁣1965. A miskolci országos fotóművészeti kiállítás
 • ⁣1965. Dávid Seymour (Chim) művészete
 • ⁣1965. Országos kiállítás a Budapesti Fotóklubban
 • ⁣1965. Az idegenforgalmi pályázat ürügyén
 • ⁣1966. Szolnok 1932.
 • ⁣1975. december Foto
 • ⁣2008. 3. szám: ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT... A Magyar Fotóművészek Szövetsége utánpótlás-nevelő tanfolyama 1957-ben

A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei:

Borsod megyei Levéltári Évkönyvek:

Borsod megyei Közművelődési Tájékoztató:

 • ⁣2000. Fotógráfia az ezredfordulón.
 • ⁣2001. 60 éves a Miskolci Fotóklub.

Bencés Diákszövetség Almanachja:

 • ⁣2000. Emlékezés P. Szalay Jeromosra.

Hadtörténeti levéltár:

 • É. n. Hadifoglyok írják…….részlet a “Piros volt a parolim ” c. könyvemből

A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége kiadása:

 • ⁣1999. a Soha többé háborút! c. kiadványban részlet a ” Piros volt a parolim ” c. könyvemből
 • ⁣2003. Emlékek, sorsok c. kiadványban Magyar francia kapcsolatok a második világháborúban.

Szülőföldünk megyei honismereti folyóirat:

 • ⁣1992. augusztus Pillanatképek a nyugati hadifogságból.

 • ⁣2003. december Hősi eszmény és kegyeleti kultúra.

 • A miskolci hősi emlékmű történeti előzményei 1917-2003.

 • A miskolci hősök temetője.

Honismeret Budapest

 • ⁣2002. Miskolc két háziezrede

Miskolc monográfia

 • ⁣2003. IV. kötet: A miskolci rk. Egyház története 1848-1919.

Egyéb kiadványok:

 • ⁣1985. A miskolci fotógráfia 1945 után.
 • ⁣1986. A miskolci fotógráfia 1945 előtt.
 • ⁣1988. A fénykép, mint műtárgy. Szerkesztett konferencia anyag.
 • ⁣1988. A fénykép, mint történeti forrás. Szerkesztett konferencia anyag.
 • ⁣1991. Fotografie in öffentlichen Sammlungen Ungarns. Muzeumsblatt, Tübingen.
 • ⁣1994. Nachruf Dr Kunt Ernő.
 • ⁣1995. Zeitgenössische Fotografien in Muzeum. Rundbrief Fotografie, Dresden.
 • ⁣2005. A miskolci fotógráfia topográfiája -tanulmány- a Magyar Fotógráfiai Múzeum részére.
 • ⁣2005. Fénykép és történelem. a miskolci fotókultúra 1840-2005. A miskolci Galéria megbízása. A miskolci fotózás története. A Hermann Ottó Múzeum fotótörténeti gyűjteményének a bemutatása. Megjelent a “Miskolc a millecentenárium évében” c. kiadvány 2. kötetében 1997-ben.
 • Emlékezés a zord időkre . Bevezető tanulmány az Európai Folklór Intézet – L Harmattan kiadásában megjelent Áldozatok c. könyvben 2006-ban.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadása:

 • ⁣2007. Emlékek a hadak útján c. kiadványban. Magyar katonasírok és temetők Nyugat-Európában A volt Hadifoglyok Miskolci Egyesülete kegyeleti küldetése.

Saját könyveim:

Jelentősebb egyéni kiállítások

 • ⁣1966. Camera Club Linz-Urfahr
 • ⁣1969. Itáliai impressziók KPVDSZ. Művelődési Otthon, Miskolc
 • ⁣1969. Bemutatkozás a Libresszóban, Miskolc,
 • ⁣1973. KALENDÁRIUM. Kecskemét, Dunaújváros, Miskolc (Kossuth Művelődési Ház)
 • ⁣1976. HÉTKÖZNAPOK I. Tokaj, Miskolc, Salgótarján
 • ⁣1982. HÉTKÖZNAPOK II. Miskolci Fotógaléria,
 • ⁣1985. Gyűjteményes fotókiállítás. Kazincbarcika
 • ⁣1987. Gyűjteményes fotókiállítás. Miskolc, Tiszalúc,
 • ⁣1988. EMLÉKEINK. Lenenváros,
 • ⁣1990. Élet és fénykép. Sárospatak, Bodrogkeresztúr,
 • ⁣1990. KORTÁRSAIM. József Attila klubkönyvtár, Miskolc,
 • ⁣1998. Visszanéző. Miskolci Fotógaléria,
 • ⁣2002. Életmű kiállítás. Miskolci Galéria
 • ⁣2003. Életmű töredékek. Kazincbarcika

Említések a sajtóban

Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

 • Fotó magazin, 1960. 1. szám
  A Miskolci Fotoklub szakmai előadásokkal segíti a közelmúltban alakult Ózdi Fotoklub munkáját. Októberben Tarcai Béla az emberábrázolásról, novemberben pedig Écsy Zoltán a színes fényképezésről tartott előadást.
 • Fotó magazin, 1960. 9. szám
  A Fotoklub ezévi rendes közgyűlésén megválasztották az új vezetőséget. Elnökségi tagok : Doma István, Écsy Zoltán, Glődy András, Joós Károly, Murai András, Pados Alfréd, Pető Géza, Szentkereszti Béla és Tarcai Béla.
 • Fotó magazin, 1960. 12. szám
  A FOTO ez évi júniusi számának 207. oldalán ajánlotta Tarcai Béla a zsűrizés pontozásos módszerének általános bevezetését.
 • Fotó magazin, 1960. 1. szám
  A Magyar Fotóművészek Szövetsége tanácskozásra hívta meg a fotóklubok vezetőit a fejlődés felmérése és az 1960. évi feladatok megbeszélése céljából. Az ankéton résztvettek : Gál Lajos a budapesti, Tarcai Béla a miskolci [...] fotóklub képviseletében.
 • Fotó magazin, 1960. 3. szám
  A Borsodmegyei Fűszer- és Édességkereskedelmi Vállalat fotóköre a Klub támogatásával házi fotókiállítást rendezett. I. díjat nyert Joós Károly, II. díjat Tarcai Béla, III. díjat Salgó Andor.
 • Fotó magazin, 1960. 11. szám
  E tanfolyamok sikeréhez nagymértékben hozzájárult, hogy a megyei tanácsok népművelési csoportjai mellett fotoszakreferenst foglalkoztatnak: Szolnokon Nagy József, Borsodban Tarcai Béla, Tolnában Balogh Lajos, akik a tanfolyam előkészítésében és lebonyolításában is kiemelkedő munkát végeztek.
 • Fotó magazin, 1960. 12. szám
  [...] Ezután meleg szeretettel köszöntötte az új szövetségi tagokat ( Endrédi Imre, dr. Illyés Lajosné Leichtner Erzsébet, Kárász Judit, dr. Lajos Sándor (Szeged), László Károlyné, Tarcai Béla (Miskolc) Tokaji András rendes tagok és Nagy Lajos tagjelölt).
 • Fotó magazin, 1961. 3. szám
  [...] Eszerint a klubbizottság tagjai közül [...] Tarcai Béla (Miskolc II., Béla u. 10.) a Heves megyei, a Miskolci, a Debreceni, az Ózdi és a Nyíregyházi Fotoklubbal [...] tart kapcsolatot.
  Március 25-én Tarcai Béla a realista portréfényképezésről, május 27-én dr. Király Zoltán a giccsről tart előadást.
 • Fotó magazin, 1961. 7. szám
  A jelentéshez hozzászóltak : [...] Tarcai Béla (Miskolc), Rácz Endre (Győr), Reismann Mariann.
  [...]a közgyűlés jelölőlista alapján, titkos szavazással a következőket választotta meg az új elnökség tagjaivá : Armuth Iván, Bartal Ferenc, Bence Pál, Rév Miklós, Tabák Lajos, Tarcai Béla, Tömöri Ede, Vadas Ernő, dr. Vajda Ernő, Vámos László és Zinner Erzsébet. Póttagok : Kálmán Kata, Pálfai Gábor és Réti Pál.
  Márciusban Tarcai Béla a realista portréról, júniusban dr. Király Zoltán "Újabb törekvések a fotóművészetben" címmel tartott előadást.
 • Fotó magazin, 1961. 9. szám
  A Titkárság — az Elnökség javaslata alapján — összeállította a bizottságokat. [...] Elméleti Munkaközösség : Armuth Iván, Balla Demeter, Ibos Iván, Kálmán Kata, dr. Király Zoltán, Kónya Kálmán, Lajos György, Sándor Zsuzsa, Szegedi Emil, Tarcai Béla, Tillai Ernő.
 • Fotó magazin, 1961. 11. szám
  A Művelődésügyi miniszter Tarcai Bélát, a Miskolci Fotóklub tagját, az amatőrmozgalom szervezésében és fejlesztésében 10 éven keresztül kifejtett munkássága elismeréseként a "Szocialista Kultúráért" érdeméremmel tüntette ki.
 • Borsodi szemle, 1961. 1-6. szám
  Szerkesztőbizottság: [...] Tarcai Béla
 • Fotó magazin, 1962. 1. szám
  A FŐVÁROSI NÉPMŰVELÉSI TANÁCSADÓ az Egressy Klubbal és a Népművelési Intézettel közösen 1962 első felére a következő műsort közli : [...] Február 21. "Ismerjük meg egymást". A Miskolci Fotoklub bemutatkozása (Tarcai Béla, Nagy Lajos beszámolói, színes diavetítés és fekete-fehér képek bemutatása).
 • Fotó magazin, 1962. 3. szám
  A NÉPMŰVELÉSI INTÉZET Képzőművészeti Szakköri Osztályától az alábbi kiadványok rendelhetők meg. "Fotoszakkörvezetők Útmutatója" sorozatban : [...] Tarcai Béla : a fotoszakkör-vezetés módszereiről (4,5 Ft).
 • Fotó magazin, 1962. 4. szám
  A fotoklub I. negyedévi programjának jelentősebb előadásai voltak, illetve lesznek : [...] Az "Ismerjük meg egymást" sorozatban Pados Alfréd és Tarcai Béla mutatkozott be a klub tagjai előtt.
 • Borsodi szemle, 1962. 1-6. szám
  Szerkesztőbizottság: [...] Tarcai Béla
 • Fotó magazin, 1963. 1. szám
  Helyes és szükséges lenne, hogy a jövőben minél több fotóművész vállaljon patronálást, szakkörvezetést. Példaként megemlíthetjük Langer Klára, Gál Imre, Bence Pál, Járai Rudolf, Halász Rezső, Tarcai Béla, Meződy István, Rácz Endre ilyen jellegű tevékenységét.
 • Napjaink, 1963. 1. szám
  A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága „Borsod” címmel díszes kiállítású képes albumot adott ki. A 315 művészi kivitelű fénykép a megye múltjának haladó értékeit, felbecsülhetetlen művészeti és természeti kincseit, korunk alkotásait és a benne élő új embert kívánja bemutatni. A kötet összeállítói: H. Szabó Béla felelős szerkesztő, Csabai Kálmán művészeti szerkesztő, Dobrovolni Anna, ikoncz Lajos, Merényi József, Simon Ferenc, Szebeni Győző és Tarcai Béla képszerkesztő — szép és hasznos művel gazdagították — helyi kezdeményezés eredményeként— az ismereteket terjesztő könyvkiadást.
 • Fotó magazin, 1963. 3. szám
  Nehéz a konkrét bírálat, mert ehhez az kellene, hogy a bírálandó pozitív értékei elérjenek bizonyos szintet. Márpedig itt a képek minősége annyira gyenge, hogy róluk lényegében csupán a fotó abc-jét lehetne elsorolni. Ebből az anyagból Tarcai Béla, Pethő Géza, Erdélyi Tamás és Bakonyi József néhány képét lehetne kiemelni, de ezek színvonala sem túl magas. [...] Nyilván munkatársai sem mérlegelték eléggé saját felelősségüket. Hisz a könyv képszerkesztője, Tarcai Béla néhány képével utal arra, hogy ért a fotóhoz, ha nem is élvonalbeli művelője. Ennek ellenére mégsem hagyta ki a könyvből a kritikán aluli képeket.
 • Fejér Megyei Hírlap, 1963. 256. szám
  Dunaújvárosban a Vasmű úti művelődési házban rendezi meg a Magyar Fotóművészek Szövetsége az 1963. évi országos művészi fényképkiállítást. Az ünnepélyes megnyitót november 5-én délután 5 órakor tartják. Az ünnepségen Takács Imre, a dunaújvárosi pártbizottság titkára mond beszédet, majd Tarcai Béla, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnökségi tagja ismerteti a nagyszabású bemutató anyagát.
 • Fotó magazin, 1963. 11. szám
  A nagy képtömeg a Bartók Béla Művelődési Házban tökéletesen katalogizálva, a háromtagú zsűri (Gink Károly, Tarcai Béla és a Kálmán Kata helyébe beugrott Alapfy Attila) munkájához megfelelően előkészítve várta a budapesti bizottságot.
 • Fejér Megyei Hírlap, 1963. 262. szám
  A kiállítást Tarcai Béla, a Magyar Fotóművész Szövetség elnökségi tagja nyitotta meg, majd átadták a különböző tiszteletdíjakat és okleveleket a nyertes képek szerzőinek.
 • Borsodi szemle, 1963. 1-6. szám
  Szerkesztőbizottság: [...] Tarcai Béla
 • Zalai Hírlap, 1964. 15. szám
  A gazdag miskolci anyagiból nehéz kiemelnünk bárkit is, de úgy véljük, Pető Géza, Tarcai Béla és Berde Béla alkotásai között találhattuk a legtöbb jó fotót, bár a többieknek is láthatunk jó képeit.
 • Magyar Nemzet, 1964. 139. szám
  Hétfőn a Filmklubban Zinner Erzsébet, a Magyar Fotóművészek Szövetségének főtitkára átnyújtotta a Nemzetközi Fotóművész Szövetség által a magyar művészeknek adományozott kitüntetéseket. A Nemzetközi Fotóművész Szövetség [...] Artiste Fiap kitüntetést [...] Tarcai Béla kapta.
 • Népszabadság, 1964. 139. szám
  A Magyar Fotóművészek Szövetségének javaslatára — művészeti munkásságuk elismeréseképpen — a Nemzetközi Fotóművész Szövetség [...] az Artiste Fiap kitüntetést és oklevelet [...] és Tarcai Béla kapta.
 • Népszava, 1964. 139. szám
  Művészeti munkásságuk elismeréseképpen a Nemzetközi Fotóművész Szövetség [...] az Artiste Flap kitüntetést és oklevelet [...] és Tarcai Béla kapta.
 • Fotó, 1964. 8. szám
  A MAGYAR FOTÓMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGÉNEK főtitkára Erdősné Zinner Erzsébet júniusban osztotta ki a FIAP (Fotóművészek Nemzetközi Szövetsége) kitüntetéseit a következő tagoknak. AFIAP (Artiste FIAP) kitüntetést kapott: [...] és Tarcai Béla. [...] Az ünnepségen részt vett a Művelődési Minisztérium Képzőművészeti Önálló Osztálya részéről Pusztai Gabriella.
 • Fotó, 1964. 12. szám
  A Miskolci Fotoklub vezetősége mindent elkövetett, hogy biztosítsa a kiállítás sikerét, színvonalát s már az előkészítés során kizárja a tavalyi anomáliák ismétlődésének lehetőségét. Előkészítő munkája, Tarcai Béla tájékoztató cikke, külön levelek a fotoklubokhoz, meghozták gyümölcsüket: a kiállításra 1180 fekete-fehér kép, számos sorozat és 63 színes érkezett.
 • Borsodi Szemle, 1964. 5. szám
  A szövetség által delegált bírálóbizottság, Balla Demeter, Bartal Ferenc, Kónya Kálmán, Rédner Márta és Tarcai Béla fotóművészek részvételével, országos érdeklődés mellett végezte el a beérkezett 1245 fénykép zsűrizését és a kiállítási anyag összeállítását.
 • Fotó, 1965. 5. szám
  A klubesték programja: május [...] 18. A félév mérlege — Tarcai Béla előadása
 • Fotó, 1966. 1. szám
  A KPVDSZ V. ORSZÁGOS FOTÓKIÁLLÍTÁSÁN [...], Tarcai Béla (Miskolc): Hobby, és Albán Frigyes (Budapest): Eszmecsere c. képét díjazta a zsűri.
 • Fotó, 1966. 2. szám
  8 napos körutazást az NDK-ban, látogatás Berlinben nyerték Tarcai Béla (Miskolc) és Kemény Miklós (Pécs).
 • Fotó, 1966. 9. szám
  Itt hangzott el Tarcai Béla vállalása — a miskolciak nevében —: a kiállításokkal kapcsolatban megmutatkozó tájékozatlanság megszüntetése érdekében megpróbálnak összeállítani egy kiállításokra vonatkozó etikai normagyűjtemény-javaslatot, amit majd meg lehet vitatni.
 • Fotó, 1967. 3. szám
  A NÓGRÁDI FOTO- ÉS FILMKLUB januárban rendezte meg ez évi első továbbképző tanfolyamát, melyen Tarcai Béla a Miskolci Foto- és Filmklub elnöke, "Tartalom és forma" címmel tartott nagysikerű előadást.
 • Zalai Hírlap, 1967. 63. szám
  Riport, mint módszer a művészi fényképezésben címmel Tarcai Béla tartott előadást tegnap este 7 órakor a Megyei Művelődési Házban.
 • Szocialista Művészetért, 1967. 4. szám
  A "FOTÓMŰVÉSZET" múlt évi 3. száma igen érdekes tartalmából felhívjuk olvasóink figyelmét [...] Tarcai Béla a "Szolnok 1932." című kiállításról írt kritikájára [...]
 • Fotó, 1967. 7. szám
  A MAGYAR FOTÓMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE elnöksége megválasztotta a különböző bizottságok tagjait. [...] Elméleti Szakcsoport: [...] Tarcai Béla [...]
 • Napjaink, 1967. 9. szám
  Tarcai Béla fotóművész, a Miskolci Fotoklub és a megyei film és fotó szakbizottság vezetője, számos fotóelméleti cikk szerzője szerint a fotóművészetet egészen másként kell megítélni, mint a hagyományos művészeti ágakat.
 • Népművelés, 1967. 9. szám
  "Tartalom és forma a fotóművészetben" címmel Tarcai Béla fotóművész előadása túllépte a szó adta lehetőségeket, vizuálisan és auditive érzékeltetve a két tényező egységének fontosságát.
 • Fotó, 1967. 10. szám
  Talán Tarcai Béla Leányportréja az, amely intellektualitásával s szelíd lírájával együttesen jelzi: nemcsak az alkotó, a modell is — egyéniség.
  A tanfolyam munkaértekezletét Tarcai Béla a fotóművészeti tartalom és forma kérdéseiről, és Ibos Iván a fotografikáról és a fotomontázsról tartott előadása előzte meg.
  A fekete-fehér kategóriában Tarcai Béla (Miskolci Fotoklub) "Héjakút" című felvétele kapta az első díjat. Az igénytelen növény dekoratív külsejének ábrázolásával emeli ki a szerző ennek a "virágnak" érdekes szerkezetét, formaszépségét.
 • Fotóművészet, 1967. 2. szám
  Kezdetül, következő számunkban, Tarcai Bélának adjuk a szót, aki az eddigi tanulságok összegezésére vállalkozott.
 • Fotóművészet, 1967. 3. szám
  Valószínűleg ez volt az, amit Tarcai Béla Szolnok, 1932. c. cikkében (Fotómű-űvészet 1966/3) mint a Személynök utcai Atelier művésziskola kiállítását említ meg. io Tarcai Béla említett cikke minderről részletesen beszámol, ezenkívül az 1966- os szolnoki kiállítás katalóguselőszavában Kaposvári Gyula is.
  Egyelőre csak annyit, hogy az új eredményeket nem árt összehasonlítani Tarcai Béla múltbeli eredményeinket összegező, most közölt statisztikájával, sokat ígért már a számok alakulása is.