Miskolc fotókultúrája 1840-2005


Miskolc fotókultúrája 1840-2005

Megrendelés

A miskolci fotográfiának tisztes hagyományai és mind az egyetemes, mind a magyar fotókultúra szempontjából figyelemre méltó értékei vannak. Ezekből kívánok egy csokorra valót írásomban összegyűjteni. Fontosnak tartottam eközben a fotográfiatörténet egyes mozzanatait is felidézni…

A fotókultúra szerves része a város kultúrájának is. Ezért talán nem volt haszontalan néhány várostörténeti elemet is felvillantani. Munkám 165 év eseményeit, eredményeit foglalja össze. Ebből jó hetven évnek magam is szemtanúja voltam…

Fényképezésről nem lehet fényképek nélkül beszélni,. Ezért bőséges illusztrációs anyagot válogattam össze a Herman Ottó Múzeum Fotótörténeti Gyűjteményének anyagából. Kiegészítésül saját gyűjteményemet, saját felvételeimet használtam fel.

Kiadó: Miskolci Galéria, Miskolc
Oldalszám: 92
ISBN: 9789638758132