Édesapánk munkásságának dokumentumai


Édesapánk munkássága sajnos még életében lezárult és úgy, hogy munkáinak mindig tervezett és hátrébb rangsorolt rendszerezése elmaradt. Azt mondogatta, még 87 évesen is állandó időzavarral küszködve a sok munka miatt, „ha majd egyszer nyugdijas leszek…..” és sorolta a terveit, amit a sok feladata mellett még nem tudott megvalósitani. Sajnos azonban ezek a tervek tervek maradtak, befejezetlenül.

Halálát követően ránk, a lányaira, nagy feladat hárult. Dönteni kellett azok felett a dolgok felett, amiket hátra hagyott. Óriási szellemi örökségének méltó helyet kellett biztosítanunk. Mindent úgy, hogy ő maga is elégedett lehetett volna azzal az elgondolással amit megvalósítottunk.

A munkásságát négy nagy csoportra osztottuk.

  1. Fotó, fotótörténet és minden ami a fotózáshoz, mint művészethez, technikához és tudáshoz kapcsolódik,
  2. Helytörténeti munkák és általános írások, gyűjtések,
  3. Hadifogsággal kapcsolatos dokumentumok, kutatások, írások és gyűjtések,
  4. A család élete és a felmenők kutatása.

Az első és a negyedik csoport még a birtokunkban van, némi áttekintésre és átgondolásra vár.

A második csoportba tartozó sok-sok doboznyi anyagot nagy tisztelettel adtuk át a Hermann Ottó Múzeumnak (Miskolc) azzal, hogy áttekintés és feldolgozás után azokat a részeket, melyek illeszkednek a Múzeum gyűjteményeibe, beillesztik oda és jegyzékbe vétel után megismerhetővé, kutathatóvá teszik.

A harmadik csoport anyagát, mely alapját adó esemény, a második világháború nagyban befolyásolta Édesapánk életét, átadtuk a Hadtörténelmi Levéltár és Irattár (Budapest) részére, ahol szintén feldolgozzák és kutathatóvá teszik Tarczai Béla (Tarcai) neve alatt personália besorolással.

Mindazoktól akiket ez az anyag érdekel, akik esetleg egyes részeit szeretnék megismerni, kis türelmet kérünk, a több mint 8 nagy doboz irat és dokumentum rendszerezése, áttekintése időt igényel.

Amint részben, vagy egészben hozzáférhetővé válnak ezek az anyagok, közzé fogjuk tenni az elérhetőségét, az utat, amin ezekbe betekintést lehet nyerni.

Reméljük ezek a korrajznak is tekinthető dokumentumok és írások, munkák gyűjtemények sok kutató munkásságát segithetik és esetleg sok család lelki békéjéhez fog hozzá járulni, ha megismerhetik őket.


2016. november 24., Anikó