A fényképészipar a háború után


A háború kegyetlensége következtében szétzilált társadalomban lassan támadt fel az érdeklődés a fényképezkedés iránt, mert az emberek a megélhetés a fényképészek az anyagellátás napi gondjaival küszködtek. A viszonyok lassan javultak, és a korlátozások megszüntetése után ismét piacra léphettek azok a fényképészek, akik túlélték a vészterhes időket, és felszerelésük is megmaradt. Ezek 10-12-en lehettek. A kor követelményeinek megfelelően, a működő iparosok 1951-ben megalapították a Miskolci Fényképész Szövetkezetet. Az első elnök Óvár Károly, a Lusztig cég szolnoki üzletének egykori vezetője, szakmai vezető Klein József, főkönyvelő a jó nevű amatőr Petró Nándor lett.

A Szövetkezet életében jelentős esemény volt 1967 októberében a szakma országos kiállításának megrendezése Debrecen, Pápa és Pécs után. A katalógus bevezetőjének névtelen szerzője a következőket írta: “A fényképészipar legkiválóbb művelőinek országos seregszemléje 1959-ben azzal a céllal indult el, hogy bemutassa azokat a törekvéseket és eredményeket, amelyeket az ipar szocialista szervezetei a szükségletek egyre magasabb színvonalú kielégítésében és a tömegek ízlésének formálásában maguk elé tűztek és elértek. Ennek érdekében legfőbb törekvésünk szakítani a polgári szemlélet maradványaival, az avult sablonokkal, és egyre inkább alkalmazni, megismertetni, megszerettetni a közönséggel a korszerű művészi eszközöket, fokozni az általános igényességet az ipar termékei iránt.” Kétségtelen, hogy a fényképezési gyakorlatban változásokat lehetett tapasztalni, mert pl. eltűntek a kulisszák, de megjelentek a grafikai hatást keltő képek, a felvételezők bátran alkalmazták a modell térbehelyezésének oldottabb formáit. Bővült a témaválasztás is, mert láthattunk úgynevezett munkaképeket, üzemekről készült fotókat, divat- és reklámfotókat, riportot és néhány életképet is. A kiállításon 97 szerzőtől 258 kép került falra. Miskolcot 7 szerző 11 munkája képviselte. A XI. Országos Szövetkezeti kiállítást 1978 októberében ismét a miskolci szövetkezet rendezte a Molnár Béla Ifjúsági Házban. A katalógus előszavában szó van arról, hogy ez a kiállítás előkészület a következő évben Budapestre tervezett nemzetközi kiállításra. Ez a törekvés abban is kifejezésre jutott, hogy a műtermi fotók mellett külön szekcióban helyet kaptak a különleges labortechnikák, a fantáziaképek, aktok, és láttunk néhány színes kísérletet is.

A rendszerváltás éveiben közel 100 taggal működött szövetkezet életében is jelentős változások következtek be. A megnyílt lehetőségeket kihasználva, többen kiléptek a közösségből, önállósították magukat. 1985. január 1-jétől mint Fényképész Kisszövetkezet, 1992-től ismét a régi néven, mint Miskolci Fényképész Szövetkezett működött, illetve működik. Jelenlegi taglétszáma 16 fő, és Miskolcon 3 fióküzletet tart üzemben.