Schabinszky Lászlő (1854-1899)


Aradon született. A mesterséget a kor leghíresebb fotográfusánál, Koller Károly tanárnál tanulta, Pesten. Kollerről (1838-1889) tudni kell, hogy Erdélyből költözött Pestre 1875-ben, és itt dolgozott haláláig. Az ő műterme volt az egyetlen Magyarországon, ahová Ferencz Jőzsef is belátogatott. Schabinszky a szokásos egyévi tanulás után kezdte működését Miskolcon. Műterme a Széchenyi utcán, a színház nyugati oldalán állott egyemeletes épület udvarába, az ún. Mahr-házban volt, akkor a 74. számot viselte. Ezt az épületet 1911-ben lebontották és helyére került a Weidlich-palota. A mester verzőin eleinte saját neve egyedül később Schabinszky és társa, majd Schabinszky és Uhar cégjelzés szerepelt. De olvashatő verzőkon a következő bizalomgerjesztő írás is: A Császári és Királyi Főhadsegédi Iroda elismerő leirata és más tekintélyes elismerésekkel kitüntetve.

A millenniumi kiállításon társával együtt szerepelt és elismerő oklevelet kapott. Bírálőja szerint: "Schabinszky jő fényképész, de szigorúbb válogatás jobb lett volna".

Schabinszky Lászlő nevét nem csak a fotográfia, hanem a festőművészet történetébe is beírta Munkácsy Mihályhoz fűződő barátságával. Thurző Nagy Lászlő Miskolci Lexikonjában 1891 oktőberéről ez olvashatő: "Munkácsy Mihály gyakran megfordult Miskolcon lakő nővérénél Villám ezredes özvegyénél. Honfoglalás című nagy művéhez Schabinszky Lászlő fényképésszel igen sok fényképet készítetett a vidék érdekesebb embertípusairől." Mezőkövesd környékén is jártak, fényképezték a vándorlő cigányok táborát és az arcokat. Ezeken kívül kosztümös díszmagyarba öltözött férfiakről is készültek képek. A Múzeum ezekből a negatívokből őriz néhányat. Schabinszky az említetteken kívül magáről Munkácsyről is készített néhány ellesett pillanatfelvételt. Felesége a miskolci színház tagja volt. E kapcsolat révén fényképezte a színészeket, de készített városképeket és csoportképeket különféle társaságokről, a városi előkelőségek majálisáről, és sajátmagáről is. A polgári életben is megbecsült ember volt. A Szent Anna Egyházközség világi elnöki tisztét 1894-től haláláig viselte. Feltételezhető, hogy Schabinszky rokonságban volt Pázmán Mihály színigazgatőval, mert a két családnak közös sírboltja áll az avasi temetőben, a Latabár családé mellett.