Tudósok


Miskolcon már a 15. században magas színvonalú mai szóhasználattal középiskolai oktatás folyt. A tanintézeteket a három vallásfelekezet tartotta fenn. Az itt tanult diákok közül többen kerültek kapcsolatba a fotográfiával. Különösen kitűnt a tehetséges fiatalok nevelésében a reformátusok líceuma. A tanulmányunkban szereplő, kiemelkedő egyéniségek közül itt tanult Egressy Gábor, Kuspér István, Szinay István, Zitkovszky Béla, Váncza Mihály, Kóris Kálmán és H. Szabó Béla. Az evangélikus líceumban tanult Herman Ottó, dr. Kunt Ernő a Kilián György Gimnáziumba járt.

Felvetődhet a kérdés, hogy mi tette lehetővé, hogy a Papszeren működött református iskola annyi tehetséget nevelt ki. Az iskola történetének kutatói beszámolnak arról, hogy jól képzett, több nyelvet beszélő tanárok tanítottak itt. Az önképzőkör-jellegű intézmények, mint a szépészeti szakkör és a Kazinczy Alapítvány eszközeivel sikerült ösztönző légkört kialakítani, a tehetségek érvényesülését anyagilag is támogatni. A következőkben bemutatott személyiségek - ha nem is mindig Miskolcon működtek - miskolcinak tekintendők, mert a pályájukhoz az induló energiát itt gyűjtötték be.