Szinay István (1826-1909)


A kisnemesi származású és rendezett vagyoni viszonyok között élt Szinay István 1870 körül nyitotta meg a Városház tér 3. szám alatti, ma is fennálló, szerény külsejű földszintes ház udvarában fényképész műtermét. Az épület Herke-ház néven volt ismert a városban. Ugyanebben az udvarban működött a város első nyomdája Szigethy Mihály tulajdonában. Ez idő tájt a fényképezés szokásai még csak kialakulóban voltak. Szinay természetesnek tartotta, hogy nem zárkózik be a műterem falai közé, hanem alkotókedve kibontakoztatását más módon is kereste. 1877-ben árulhatási engedélyt kért Történelmünk kiváló nőalakjai című képcsarnoknak nevezett albumára. Egy másik albuma Dicső szent István király emlékezete címet viselte. Sajnos, ezekről az albumoktól részletesebb ismereteink nincsenek. Azt tudjuk, hogy az 1881 évi kamarai jelentés megemlékezik róluk.

1879-ben Miskolc gyásza címmel újabb albumot készített az 1878-as nagy árvízről. Ezt Wagner (Szendrey) János szövegével a nyomda új tulajdonosa, Forster Rezső adta ki. A könyvbe 10 darab eredeti fényképet ragasztottak be. 1894-ben a városi tanács megrendelésére két panoráma képet készített a városról. Az egyik 1,5 méter széles volt, és az egész város képét mutatta az Avasról. A másik csak a városközpontot ábrázolta. A képeket Pesten rendezett Nemzetközi Közegészségügyi és Demográfiai Congressus színhelyén mutatták be. Más munkáival az országos ipari kiállításokon szerepelt.

Szinay István a szolid, polgári ízlést követő fényképész típusa volt. A múzeumi gyűjteményben őrzött negatívjai arról tanúskodnak, hogy kitűnően ismerte a szakmát és kísérletezett is a naturalisztikus képhatások feloldása irányában is. Úttörője volt a később divatba jött retusálási eljárásoknak, bár ő ezzel nem dicsekedett. Ügyes műveletekkel letakarta a zavaró, nemkívánatos képrészeket. Műtermét 1905-ben átadta a Dunky fivéreknek, s mint "magányzó" élt az Urak utca 18. sz. alatti kúriájában. 1909-ben halt meg. Haláláról a Miskolci Napló így emlékezett meg: "Szinay István meghalt. Miskolc város egyik régi, érdemes, köztiszteletben álló polgára dőlt ki az élők sorából. Laki és borsodi Szinay István folyó hó 4-én, délután 2 órakor meghalt. Az elhunyt részt vett a nemzet nagy szabadságharcában, mint a híres verssipkás ezred katonája, részt vett a veressipkás honvédek híres harcaiban, és több csatában tüntette ki magát vitézségével. Miskolcon évtizedek óta lakott, és mindenképpen rászolgált polgártársai becsülésére. Halála széles körben keltett részvétet." Márvány obeliszkkel jelölt sírja ma is látható az avasi református temetőben.